• โทรศัพท์
  • แผนที่
  • line-messenger-logo-F9E667D0A2-seeklogo.
  • Facebook Social Icon

โทร. 02-524-0191 Hotline 094-297-9553

ประตูคีย์การ์ดชนิดสแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้ง

          อุปกรณ์ภายในชุด 

1. Finger Scan                     x1                   

2. POWER SUPPLY               x1

3. แบตเตอรี่แห้ง 7A              x1                            

4. กลอนแม่เหล็ก-LZ               x1                    

5. สวิตซ์ปุ่มกด                      x1

         คุณสมบัติประตูคีย์การ์ดชนิดสแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ 

Professional fingerprint and facial access control machine

The integrated access control machine connecting with facial, fingerprint and password

The CPU is Atmel 9G25

High identifying speeds and accuracy

Fluidly switch between BS and CS

Linux OS

Interface and voice of the machine can be freely switched

Multi optional function

- รองรับการสแกนใบหน้า 300 ใบหน้า

- รองรับสแกนลายนิ้วมือ 3000 นิ้วมือ

- รองรับบัตร 1000 ใบ

- รองรับกดรหัส 300 รหัส

- มีระบบเก็บข้อมูลเข้า-ออก

- มีระบบจัดการเวลาเข้าออก แยกประตู

**สำหรับประตูบานสวิง**

ราคาพร้อมติดตั้ง 15,250 บาท